SU ARITMA CİHAZI NEDİR ? - Vera's
phone-call (1)

Bir dağın yamacına konuşlanmış bir köyde yaşamıyorsanız, eviniz yakınlarda akan doğal ve temiz bir su kaynağına yakın değilse veya bahçenizde bir su kuyusu yoksa bu şebeke suyu ya da depo suyu kullandığınız anlamına gelir ve bunların ikisi de doğrudan içme suyu elde edemeyeceğinizi gösterir.Su arıtma sistemleri ise size ulaşan şebeke suyunun içindeki görünür ve görünmez olan mikroorganizmaları, katı parçacıkları ve zararlı her türlü kimyasal maddeyi eleyip kaynağı güvenle içebileceğiniz bir hale getirir. Bunu yaparken; dezenfeksiyon, çöktürme, filtrasyon, deiyonizasyon, elektrodiyaliz ya da en güvenilir su arıtma teknolojisi olan ters ozmoz gibi pek çok işlem uygulanabilir.

Su Arıtma İşleminin En Güvenilir Teknolojisi: Ters Ozmoz

Su arıtma konusunda bilgi edinmeye başladıysak karşımıza çıkacak olan ilk kavram kuşkusuz “ters ozmoz” olacaktır. Tüm dünyada en çok kullanılan ve tezgah altlarına yerleştirilen son teknoloji su arıtma sistemi ters ozmoz, aslında geçmişte Amerika’da gemilerde deniz suyunu arıtmada kullanılmış ancak büyük boyutlu ve maliyetli olması bakımından ticarileşememiş bir yöntem. Günümüzde ise gelişen teknolojiler sayesinde bu uygun su arıtma sistemi artık çok daha ucuz.

Ters ozmoz arıtma sistemi aslında hiç de karmaşık olmayan bir çalışma sistemine sahip. Bu yöntemin uygulandığı su arıtma cihazı ile su, kendisine ozmotik basınç uygulanarak ürün suyu ve atık su olmak üzere ikiye ayrıştırılır. Ürün suyu, suyun arınmış ve kana kana içilebilir hali anlamına gelir. Atık su ise arıtılan zararlı maddelerin arıtma cihazından def edilebilmesi için gereken bir parça. Yani kirler direkt bu kısma gidiyor diyebiliriz.

Şimdi, böylesine kuvvetli bir arıtma teknolojisinin arka planında neler döndüğünü basitçe anlamaya çalışalım:

  • Arıtma işleminde başrolü kesinlikle membran filtreler oynuyor. Bu iddialı su arıtma cihazı filtresi ile su, basınçla yarı geçirgen zardan geçerek tamamen doğal şekilde filtrelenir.
  • Bu işlevsel filtre ile su molekülleri ve bazı inorganik moleküller bu filtreden geçip yakayı kurtarırken zararlı olanlar ise filtredeki gözeneklerden geçemeyip konsantre olarak dışarı atılır.

Bir Su Arıtma Cihazı Kahramanı Olarak Su Arıtma Cihazı Filtresi

Su arıtma işlemini gerçekleştiren tek bir filtre yok. Farklı amaçlara sahip filtreler, bizlerin güvenilir ve kaliteli su içebilmesi için müthiş bir işbirliğiyle çalışıyor. Gözenekleri farklı ölçülerde olup çeşitli maddeleri tutmaya yönelik tasarlanmış 5 adet filtre sayabiliriz: Tortu filtresi, ön karbon filtresi, membran filtre, inno-sense filtre, anti-bakteriyel filtre.

  • Tortu filtresi, membran filtrenin tıkanmasını önler ve suda çözünmeyen kum gibi büyük partikülleri ayıklar.
  • Ön karbon filtre; çeşitli organik bileşenler, klor ya da koku gibi zararlı organik kimyasal maddeleri eler.
  • Membran filtre, sudaki organik kimyasal maddeleri, ağır metalleri, mikroorganizmaları son derece özenli bir şekilde ayıklar.
  • Inno-sense filtre, karbon filtre ve koku önleyen filtreyle bir araya gelerek suda koku ve tat iyileştirmesi yapar.
  • Anti-bakteriyel filtre ise mikroorganizmaların yayılmasının önüne geçerek suyun daimi olarak hijyenik kalması için çalışır.

Görüldüğü üzere bu popüler su arıtma sistemi, fiziken küçülüp maddi olarak erişilebilir hale gelse de çalışma prensibi formundan hiçbir şey kaybetmez.Ters ozmos su arıtma teknolojisinin bir özelliği ise kullanıcıların en işine gelen cinsten. Bu teknolojinin kullandığı su arıtma cihazı filtresi, kullanmak için sizin herhangi bir kontrol ya da girişim gerektirmez, suyu otomatik olarak çekip arıtarak musluğunuza yönlendirir.

Ters Ozmoz Su Arıtma Yöntemi Aslında Her Yerde

Bu su arıtma yönteminin çalışma şeklini aslında çevremizde baktığımız pek çok şeyde, hatta kendimizde bile görebiliriz. Örneğin, böbreklerimiz! Vücudumuzdaki üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddeleri süzüp idrarımız ile dışarı atan böbreklerimizin kullandığı yöntem de ters ozmoz su arıtma yönteminin ta kendisi. Burada “atık” kısım, idrara gönderilen zararlı maddeler olup “ürün” kısmı ise geriye kalan bize yarar maddeleri oluşturur. Bir diğer örnek, sulandığı zaman kökleriyle suyu filtreleyip içine çeken bitki kökleri.

Ters ozmoz su arıtma cihazının çalışma prensibini en güzel özetleyen diğer bir örnek de masa üzerine dökülmüş olan suyun üzerine yerleştirilen bir sünger ya da bez olabilir. Burada su herhangi bir enerji harcamadan yer çekiminin tersi yönde yukarıya, süngere doğru bir geçiş yapar. İşte, ters ozmoz su arıtma sistemi de aynen böyle, suyu yukarı doğru kendine çekerek alır ve arıtma işlemini gerçekleştirir.

Leave a comment

Translate »
×